Sponsorudvalg

Udvalget skal varetage klubbens interesser mht. sponsering af klubbens hold. Udvalget skal endvidere sørge for, at der tegnes annoncer i kampprogram og klubblad. Udvalget skal desuden iværksætte aktiviteter, som kan tilføre klubben økonomisk tilskud udefra.

Kontakt: Sponsorudvalg

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV