Ungdomsudvalg

Udvalget skal formidle kontakten mellem de enkelte ungdomshold og bestyrelsen. Udvalget skal sørge for at informere de enkelte ungdomshold om relevante stævner og sørge for tilmelding af interesserede hold. Udvalget skal bestræbe sig på at afholde ungdomsstævner i BVK-regi. Udvalget skal sørge for ikke volleyballmæssige arrangementer til fremme af klublivet og sammenholdet på tværs af holdene samt en effektiv udnyttelse af klublokalet. Udvalget skal varetage klubbens interesser mht. sponsering af ungdomshold. Det skal tilstræbes at udvalget består af en spillerrepræsentant fra hvert ungdomshold, disse holds trænere og en repræsentant fra bestyrelsen. Antallet af pladser i udvalget er det antal, der til et hvert tidspunkt kræves for at ovennævnte kan opfyldes. Såfremt førnævnte ikke opfyldes, kan udvalget suppleres med øvrige interesserede medlemmer, dog med fortrinsret for ungdomsspillere.

Kontakt: Ungdomsudvalg

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV