Eliteudvalg

Udvalget skal planlægge og udføre arbejdsopgaver der er relateret til klubbens elitehold, herunder sørge for at afviklingen af elitekampe foregår på et niveau, der gør produktet attraktivt for spillere, tilskuere, sponsorer og presse. Udvalget fremlægger endvidere strategier for elitearbejdets fremtidige virke.

Kontakt: Eliteudvalg

 

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV