Turnusudvalg

Udvalget skal ved al kampafvikling sørge for påsætning af det nødvendige antal dommere, sekretærer, linievogtere og boldlangere samt sørge for eventuel entrétagning. Udvalget skal endvidere sørge for at kampremedier og materiel er i orden til kampene. Udvalget skal yderligere sørge for, at der til hver turneringshalvdel udarbejdes en turnusliste med dommer-, liniedommer,- sekretær- og boldlangertjanser mv., hvor klubbens medlemmer er navnepåsat de enkelte opgaver.

Kontakt: Turnusudvalg

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV