Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV

Der indkaldes til Brøndby Volleyball Klubs ordinære generalforsamling:

 

Dato: Tirsdag d. 31. maj kl. 19.00

Sted: klublokalet, Tornehøj 3

Sager der ønskes behandle må indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Dagsorden i følge lovene:

1.        Valg af dirigent og stemmetællere

2.        Formandens beretning for den afsluttede sæson – herunder beretning fra udvalgene

3.        Kassereren aflægger regnskab for kalenderåret som afsluttes i sæsonen

4.        Fastsættelse af kontingent

5.        Indkomne forslag

6.        Valg af bestyrelse og revisor

-          Formand vælges for 2 år (lige år)

-          Næstformand og kasserer vælges for 2 år (ulige år)

-          Højest 6 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år

-          1 revisor vælges for 1 år

-          1 revisor suppleant vælges for 1 år

7.        Valg til udvalg

8.        Eventuelt