Brøndby Volleyball Klubs ordinære generalforsamling blev udsat på grund af Corona. Selv om der nu igen er stigning i smittetallet, mener vi at det alligevel er forsvarligt at indkalde til generalforsamling. Der holdes derfor ordinær generalforsamling onsdag d. 30/9 kl. 19.30 i klublokalet - Dagsorden i følge lovene. Vi føler os sikre på at forsamlingsreglerne ikke vil blive overtrådt og der vil selvfølgelig blive taget højde for sikkerhed i forhold til afspritning og fornøden afstand mellem deltagerne i generalforsamlingen.

Brøndby Volleyball Klub afholder generalforsamling i klublokalet onsdag d. 30. september 2020 kl. 19:30.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 • 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Udvalgenes beretning
 • 4. Kassereren aflægger regnskab
 • 5. Fastsættelse af kontingent
 • 6. Indkomne forslag
 • 7. Valg af bestyrelse og revisorer
  • - Formand vælges for 2 år (lige år)
  • - Næstformand og kasserer vælges for 2 år (ulige år)
  • - 4 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
  • - 1 revisor vælges for 1 år
  • - 1 revisorsuppleant vælges for 1 år
 • 8. Valg til udvalg
 • 9. Eventuelt

Sager der ønskes behandlet, må indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV